CÁCH LÀM KIM CHI CẢI THẢO CHUẨN VỊ HÀN QUỐC
Hướng dẫn chế biến hethong 08/08/2020

Kim chi là một trong những món ăn nổi tiếng trên thế giới, năm 2013, tổ chức UNESCO đã công nhận Kim chi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Không chỉ được yêu chuộng tại Hàn Quốc mà ở Việt Nam, Kim[...]

Hotline: 0902 402 099